Aromadetox

Jeg kan hjælpe dig med at finde tilbage til det med coachingsessioner, der er individuelt tilpasset dig og dine behov.
Kunne du tænke dig at komme tilbage til lethed og livsglæde?

Coaching

Er du lykkelig?
Hvad betyder det for dig at være lykkelig?
Hvad kan holde dig tilbage fra at være lykkelig og leve et selvbestemt liv?

Vi tror ofte, at det er de ydre omstændigheder i livet, der afgør, hvor lykkelig vi er.

Men er det ikke i langt højere grad vores daglige beslutninger – bevidste eller ubevidste – der adskiller os fra at være lykkelige?

Beslutter du dig bevidst hver morgen for at få en tilfreds og lykkelig dag, og holder du en pause ind imellem for at se, om du stadig er på rette vej?

Lykken er ikke en konsekvens af dine handlinger og af hvad du ejer og har. Lykken er en konsekvens af dine bevidste valg.

Føler du dig fanget i ydre omstændigheder?
Føles dit liv besværligt og til tider håbløst?
Kunne du tænke dig at komme tilbage til lethed og livsglæde?

Måske vil det aldrig blive det rigtige tidspunkt.
Måske er du aldrig 100 % parat til at gøre noget ved din situation.
Men det er lige det, det handler om.

Det betyder, at hvert øjeblik kunne være det rigtige øjeblik. Hvis du har lyst til det, så har du lov til at gøre det nu, idet du bliver en aktiv skaber af det liv, du ønsker at leve. Et liv med
• større livsglæde
• mere tilfredshed
• mere begejstring
• lethed
• selvkærlighed
• optimisme
• indre ro


Jeg kan hjælpe dig med at finde tilbage til det med coachingsessioner, der er individuelt tilpasset dig og dine behov.

Det foregår gennem samtaler, regressioner til din barndom og gennem guidede meditationer, hvor du møder dine begrænsende, fordømmende mønstre eller mønstre af ufuldkommenhed, hvor der med det samme sker en transformation. Det gør, at du finder frem til et nyt forhold til dig selv og til livet i det hele taget. Du er i stand til at afslutte det gamle og du får god vind og energi for et liv, som udvikler sig i den ønskede retning. Porten bliver åbnet til ægte, ubetinget kærlighed, til stedsevarende glæde, fuldkommen sundhed, uendelig fylde og grænseløs frihed og en dybere indre fred. Men det er dit ansvar at gå gennem porten.